VRIJ CLB NETWERK INFORMEERT ROND HET CORONAVIRUS

Het coronavirus breidt zich in ons land uit en de overheid volgt de zaak op de voet op. Het is belangrijk om vooral de kwetsbare groepen beter te beschermen. Men wil de epidemie vertragen en op die manier het aantal mensen die ernstig ziek zijn of intensieve verzorging nodig hebben hanteerbaar houden.

Uiteraard hebben scholen, ouders, leerlingen, CLB-medewerkers … hierover vragen.

Met deze site willen we informatie bundelen en antwoorden aanbieden op vragen die binnenkomen op de centra en op het Vrij CLB Netwerk. Op die manier heeft iedereen snel toegang tot de meest recente informatie en kunnen we van elkaar leren.

Het is niet onze bedoeling om informatie die via andere bronnen beschikbaar zijn te herhalen. We focussen op de dingen die voor ons werk relevant zijn en kijken vanuit het standpunt van het CLB. Een aantal richtlijnen en adviezen komen vanuit de overheid of het AZG. Als die voor bepaalde vragen uit het werkveld (nog) niet voorhanden zijn, doen wij een inschatting en interpretatie vanuit de 7 criteria die daarvoor opgesteld zijn.

Op dit moment is er veel aan het gebeuren en kunnen adviezen en richtlijnen snel veranderen. De antwoorden op de FAQ’s kunnen dan ook wijzigen afhankelijk van de situatie.

Er is aan elke directie gevraagd om een aanspreekfiguur aan te duiden per CLB. Om de toestroom van vragen beheersbaar te houden, stellen we voor dat nieuwe vragen via deze aanspreekfiguur of de directie naar Vrij CLB Netwerk gestuurd worden.

CALLCENTRUM CORONA & ONDERWIJS

Dit centrum is iedere dag te bereiken van 8 u. tot 17 u.: 02 553 27 46.

Nieuwbrieven

Als medewerker van Vrij CLB Netwerk volg de nieuwsbrief!

Op het intranet van Vrij CLB Netwerk staat het overzicht van de nieuwsbrieven.
Inloggen en ga naar Beleid en Organisatie - Nieuwsbrief