Leiding geven in tijden van Corona

Leiding geven in tijden van crisis, zoals vandaag, is niet eenvoudig. Een dergelijke crisis zorgt ervoor dat je als leidinggevende plots voor heel andere, ongekende uitdagingen staat. En datzelfde geldt voor alle leden van jouw organisatie. Het is o.a. van belang om dan als leidinggevende de rust te bewaren, je verantwoordelijkheid te nemen, zeer flexibel om te gaan met onvoorziene omstandigheden, vertrouwen te geven en veiligheid te bieden.

Hieronder hebben we een aantal artikels verzameld die je kunnen ondersteunen bij het opnemen van deze rol in de huidige omstandigheden. De thema’s betreffen het leiding geven op afstand, het leiding geven in tijden van crisis, het zorgen voor jezelf en anderen en de toekomst voorbereiden. Dat zijn namelijk de 4 grote uitdagingen waar leidinggevenden tijdens de coronacrisis voor staan.

Onderstaande artikels, publicaties en webinars worden samengevat in de webinar 'Leiding geven in tijden van Corona' die op 30 juni 2020 werd gegeven  door Rebecca Cogneau, Liesbeth Werrebrouck & Stefaan Jonniaux:

 

We vullen deze pagina verder aan in de komende dagen en weken.

Leiding geven op afstand

Onderzoek bewijst: lockdown verbetert de productiviteit (MT magazine)

Motivatie in tijden van Corona (Impetus - Spin Off UGent): Aanbevelingen & methodes om te investeren in de 3 behoeften van de zelf-determinatie theorie tijdens het telewerken. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van de studie 'hoe stel jij het in uw kot?', waarbij er gepeild werd bij telewerkers in welke mate er aan de behoeften van het ABC model is voldaan dan wel gefrustreerd.

Wie wil sturen op output moet vooral leren loslaten (MT magazine)

Werken na Corona wordt activity based (MT magazine)

Zo geef je leiding op afstand (MT magazine)

Thuiswerken: tips uit onderzoek (Ben Tiggelaar)

Samenwerken op afstand via inzicht in gedragsvoorkeuren (Insights)

Thuiswerken met kinderen (online debat Acerta)

Waarom deze bedrijven hun mensen langer thuis laten werken (MT magazine)

Leiding geven in tijden van crisis

Zelfzorg & zorg voor anderen in tijden van crisis

De toekomst voorbereiden