Welzijn in tijden van corona

Op deze pagina vind je informatie over de welzijnsthema's in relatie tot corona. 
Deze pagina volgt de structuur van de ontwerpeisen uit de webpagina 'Vitale medewerkers', namelijk: welzijn IN het werk, welzijn OP het werk en welzijn NAAST het werk.
Je vindt op deze pagina onder andere het CPBW-draaiboek, informatie over het psychosociaal welzijn, informatie over een gezonde en veilige werkplek én we brengen met veel enthousiasme 'Toernee vital goes digital'. 

Welzijn IN het werk

Hieronder vind je informatie over de arbeidsorganisatie (op vlak van cultuur en structuur) en een duidelijke jobinhoud in tijden van corona. (Hoe wordt het werk nu georganiseerd? Wie doet wat, wanneer en hoe? Is er tijd en ruimte voor teamoverleg?)
Dit is een opdracht voor?
 • de leidinggevende:
  - is verantwoordelijk voor het creëren van een duidelijk taakverdeling, opdrachtafbakening, opdrachtuitbreiding, ... in het kader van corona. 
  - is verantwoordelijk voor het informeren van alle personeelsleden over eventuele organisatorische en/of jobinhoudelijke aanpassingen door de coronamaatregelen.
  - is verantwoordelijk voor het informeren van alle personeelsleden over het welzijnsbeleid, dus ook over alle informatie die op deze pagina vermeld staat. 
 • de interne preventieadviseur (Christa Vercruysse):
  - ondersteunt de leidinggevende in bovenvermelde opdracht.
  - werkt momenteel achter de schermen. Liesbeth Werrebrouck en Annelien Maebe nemen de eerstelijnsondersteuning voor hun rekening.
 • iedere CLB-medewerker:
  - is voor een stuk ook zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en de organisatie van zijn job binnen het kader dat door het beleid wordt uitgetekend.
 

TOOLBOX:

 • Jobinhoud
  Informatie over inhoudelijke aspecten om de jobinhoud onderbouwd te kunnen aanpassen of afbakenen in coronatijden, is terug te vinden in het luik 'Inhoudelijke werking' van deze website. 
 • Leidinggeven
  Informatie over leidinggeven in coronatijden is terug te vinden in het luik 'Leidinggeven' van deze website. Algemene informatie over leidinggeven, teamwerking, besluitvorming,... is terug te vinden op de websites 'Vitale medewerkers', 'Waardevol leidinggeven' en 'Waardevol besturen'. 

We brengen daarnaast graag volgende inspirerende artikels onder de aandacht:

Welzijn OP het werk

Hier vind je informatie over de fysieke en sociale werkomgeving in tijden van corona. (Welke hygiënemaatregelen zijn nodig? Wat met ergonomie bij thuiswerk? Welke veiligheidsmaatregelen bij heropstarten? Hoe psychisch veerkrachtig blijven?).
Dit is een opdracht voor?
 • de leidinggevende:
  - is verantwoordelijkheid om te investeren in de fysieke en sociale werkomgeving en dus voor het uitvoeren van het CPBWW-draaiboek. De directeur geeft hiervoor ook (inhoudelijke en logistieke) ondersteuning aan de preventieadviseur. 
  - is verantwoordelijk voor het informeren van alle personeelsleden over het draaiboek.
 • de preventiemedewerker:
  - werkt mee aan de uitvoering van de maatregelen uit het draaiboek.
  - organiseert acties die bijdragen tot een fysiek en sociaal gezonde werkomgeving.
 • de welzijnsambassadeur:
  - ondersteunt mee de acties die bijdragen tot een fysiek en sociaal gezonde werkomgeving.
 • de interne preventieadviseur (Christa Vercruysse):
  - ondersteunt de leidinggevende, preventiemedewerker en ambassadeur in bovenvermelde opdracht.
 • de externe dienst PBW Attentia:
  - geeft ondersteuning aan de interne preventieadviseur en aan de leidinggevenden, preventiemedewerkers, vertrouwenspersonen en CLB-medewerkers via het aanleveren van materiaal, webinars, persoonlijk advies, ... 
 • de vertrouwenspersoon:
  -  ondersteunt de medewerkers op hun vraag bij psychosociale risico's. (Meer informatie over de rol van de vertrouwenspersoon vind je op de CPBW-site – Woord Corona – vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon mag ook altijd rechtstreeks contact opnemen met Attentia voor ondersteuning in hun rol (concreet met Tamara Van Der Gucht: Tamara.VANDERGUCHT@attentia.be).)
 • alle CLB-medewerkers:
  - spelen een rol in het wel of niet slagen van de initiatieven rond het fysieke en sociale welzijn. Elke medewerker kan ook steeds zélf initiatieven voorstellen aan de leidinggevende, de preventiemedewerker, de welzijnsambassadeur of de vertrouwenspersoon.

TOOLBOX: 

   • CPBW-draaiboek
    Elk centrum moet een risicoanalyse opmaken en de nodige maatregelen treffen om veilig te kunnen werken. Alle nodige informatie om een dergelijke risicoanalyse te maken, is terug te vinden in het CPBW-draaiboek bij hervatten fysieke CLB-werkzaamheden. Dit draaiboek en alle bijhorende documenten zijn ook terug te vinden onder het woord 'Corona - Hervatten fysieke werkzaamheden', binnen het CPBW-luik op ons intranet. Dit draaiboek wordt geregeld aangepast aan de actualiteit. 
    Dit draaiboek heeft als doel de CLB-directie en de preventiemedewerker te ondersteunen bij het opstellen van een risicoanalyse. De tekst werd opgesteld door het CPBW op basis van de adviezen van Christa Vercruysse (interne preventieadviseur TBE) en dr. Edelhart Kempeneers (preventieadviseur-arbeidsarts Attentia). Deze adviezen zijn gesteund op wetenschappelijke bronnen en zorgen voor objectiviteit en een wetenschappelijke garantie.
    Het eerste draaiboek werd op donderdag 7 mei toegelicht aan de directies en preventiemedewerkers aan de hand van een webinar. Naast een toelichting van de adviezen, werd tijdens deze webinar ook ruimte gemaakt voor vragen. Veelgestelde vragen die voor alle medewerkers relevant zijn, zullen gepubliceerd worden bij de FAQ op deze website.
    Bekijk hier de webinar opnieuw: 

   • Webinar 'Hou het hoofd koel: blijf veerkrachtig in tijden van Corona' voor leidinggevenden
    Attentia maakte een videopresentatie van de webinar die op vrijdag 27 maart werd gegeven aan leidinggevenden. Deze videopresentatie kan nu door zowel leidinggevenden als personeelsleden bekeken worden. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op hoe je kan omgaan met de stress die het virus met zich meebrengt. Ook worden er tips gegeven over hoe je 'fit in je hoofd' kan blijven gedurende deze periode. De presentatie is interessant voor elke medewerker! De presentatie bevat daarnaast ook tips voor leidinggevenden over hoe zij ondersteuning kunnen bieden aan hun medewerkers. 
   • Welzijnspeiler
    Attentia ontwikkelde een welzijnspeiler waarmee de centra een risicoanalyse kunnen maken van het (psychosociaal) welzijn van het personeel. Het lokaal PBW beslist of men hier al de niet gebruik van wenst te maken. Meer informatie hierover lees je in de FAQ ‘Hoe werkt de welzijnspeiler van Attentia?’ op deze Coronawebsite (onderdeel CPBW-draaiboek).
    De resulaten van de welzijnspeiler vind je hier. Binnen CPBW en de lokale PBW zullen deze resultaten opgevolgd worden. De webinars rond thuiswerken, stress en angst (zie hierna) zijn alvast een eerste reactie op de resultaten van de welzijnspeiler. 
   • Webinar Veerkracht en thuiswerk
    Deze webinar ging door op 18 juni en werd gegeven door Tim Vermeire van Attentia. Tijdens deze webinar werd ingegaan op hoe je goed kan (blijven) omgaan met thuiswerk, hoe je de verbondenheid met je team en het centrum kan (blijven) behouden, hoe je veerkrachtig kan blijven in je kot, … . Er worden 8 concrete, handige tips gegeven. Je vindt hier de PPT die tijdens de webinar gebruikt werd. 
   • Webinar Angst en stress bij fysieke contacten op het werk
    Deze webinar ging door op vrijdag 19 juni en werd gegeven door onze externe preventieadviseur-arbeidsarts Dr. Edelhart Kempeneers van Attentia. Tijdens deze webinar werd ingegaan op hoe je best kan omgaan met angst en stress die je ervaart omtrent het opnieuw hebben van fysieke contacten op het werk. Er wordt o.a. informatie gegeven over het virus, over de maatregelen uit het draaiboek en over de eventuele kanalen er zijn als je vragen of angsten ervaart. De PPT die tijdens de webinar gebruikt werd, vind je hier
   • Een gezonde en veilige werkplek voor elke medewerker
    In deze tijden van coronacrisis werken we massaal thuis. De ene zit aan een comfortabel bureau, de andere aan de keukentafel. We beschikken nu eenmaal niet allemaal over een veilige, gezonde, professionele werkplek. Maar met een aantal tips komen we wel aardig in de buurt. Onze preventieadviseur Christa Vercruysse heeft daarom voor ons  een nota opgesteld over ‘ergonomisch telewerken’.
    Om ook thuis de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voegt ze er nog een nota aan toe over ‘ Algemene hygiëne, schoonmaken en ontsmetten thuis’. Zo kunnen we ook thuis in een veilige, gezonde werkplek aan de slag. Deze nota’s krijgen een plekje op onze coronasite onder de categorie (thuis)werkend personeel.
   • Individuele psychosociale bijstand Attentia voor elke medewerker
    Ervaar je onrust, angst en onzekerheid? Attentia biedt psychosociale ondersteuning aan via het mailadres corona@attentia.be of het telefoonnummer 024000280 (1 preventie-eenheid per advies). Attentia is ook nog via de 'normale' contactgegevens bereikbaar, deze vind je op het Vrij CLB Intranet - CPBW - Externe dienst. 
   • Niet-periodieke onderzoeken (vb. onderzoek moederschapsbescherming, spontane onderzoeken, re-integraties,…)
    Deze onderzoeken worden voorlopig telefonisch uitgevoerd. De dokter zal de betrokken persoon zelf opbellen op het afgesproken tijdstip. Daarom wordt gevraagd bij aanvraag van het onderzoek een telefoonnummer te bezorgen waarop de betrokken persoon bereikbaar zal zijn.
   • Vragenuurtje CPBW 
    We organiseren vanaf nu op regelmatige basis een vragenuurtje CPBW.
    Hieronder kan je alvast de video vinden van 10/9/2020
   • Vragenuurtje CPBW 24/09/2020
   • Vragenuurtje CPBW 29/10/2020


    powerpoint vragenuurtje 29/10/2020
   • Vragenuurtje CPBW 26 november 2020


    powerpoint vragenuurtje 26/11/2020
   • Vragenuurtje 17 december 2020

    powerpoint vragenuurtje 17/12/2020

We brengen daarnaast graag volgende inspirerende artikels onder de aandacht:

- Hoe je stem sparen tijdens het dragen van een mondmasker?


Welzijn NAAST het werk

Ook de leefstijl naast het werk is van waarde voor het welzijn van een persoon en zéker in deze coronatijden. Hier dient dus ook op ingezet te worden!
De balans tussen werk en privé is niet te onderschatten en speelt een heel belangrijke rol. Hierbij gaat het om het onderhoud van of zoeken naar energie op vier dimensies of batterijen die je door welbepaalde activiteiten kan opladen of laten leeglopen:

 • De fysieke batterij: beweging, voeding, stressbeheersing, slaap,…
 • De zingevingsbatterij : streven naar duidelijke waarden, toewijding en studie.
 • De mentale batterij: lezen, visualiseren, plannen, schrijven.
 • De sociale batterij: dienstbaarheid, empathie, synergie, innerlijke zekerheid.

Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen we graag naar de informatie vermeld op de website 'Vitale medewerkers'.

We brengen daarnaast graag volgend inspirerend artikel onder de aandacht:

Daarnaast zijn er nog tal van inspirerende websites, het bezoeken waard!

Toernee vital goes digital

Het nieuwe coronavirus zet ons leven volledig op zijn kop, zoveel is zeker. Het dwingt ons tot grote, ingrijpende maatregelen. Het is roeien met de riemen die we hebben en we proberen er met z’n allen het beste van te maken. Er is onrust, stress, angst, onzekerheid,... allemaal heel normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Zulke gevoelens zijn oke en onvermijdbaar. 
Maar er is veel meer dan dat. Er ontstaat veel creativiteit. Mensen gaan via allerhande tools aan de slag om contact te kunnen houden. Er is ongelofelijk veel solidariteit. Prachtige initiatieven worden op poten gezet: er wordt brood gebracht naar buren, mensen maken mondmaskers, er wordt dagelijks geapplaudisseerd op straat... Bij de collega’s in Schaarbeek zagen we ondertussen allerlei initiatieven en acties opduiken die het de komende weken aangenamer moeten maken, maar die ook steun, hulp en verstrooiing bieden bij de situatie. Ongetwijfeld is dat in jullie centrum ook het geval!

Deel jullie tips met ons en vertel ons hoe jullie zorg dragen voor jezelf en voor elkaar in deze bijzondere tijden! Alle info en alle ideeën voor onze #Toerneevitalblijfinuwkotchallenge zijn welkom op  cpbw@vrijclbnetwerk.be. We krijgen natuurlijk ook graag foto's en verwerken die dan in onderstaand filmpje.

Zo blazen we Toernee Vital samen een nieuw 'digitaal' leven in!  

 
Links: Start van Toernee Vital Goes Digital. Met dank aan Florian voor het maken van dit filmpje! Rechts: Compilatie Toernee Vital Goes Digital 2020

 • Initiatief van Kristel Ceyssens (Vrij CLB Limburg)
Vanuit Regio Noord probeert Kristel elke werkdag 's morgens een mailtje te versturen naar haar collega's met een korte spreuk of tekst. Bij de eerste reacties van haar collega's liepen de tranen over haar wangen. Er waren zelfs collega's die even een telefoontje deden om gedag te zeggen en te bedanken voor het mailtje. Ook via whatsapp kwamen er berichtjes. Enkele van de vele reacties:   Oh hoe lief. Dit maakt mijn dag goed //  Dankjewel Kristel. Heel veel groetjes terug!!! We slaan er ons door hé xxx //  Oh, kei lief! Verzorg je! tot snel hopelijk! Xxx    We zullen volhouden!

 • Initiatief van Yolanda Mertes (Vrij CLB AMi1)
Yolanda bezorgde aan al haar collega's per mail de poster "ergo break" van Attentia. Het is een poster met eenvoudige bewegingsoefeningen voor thuis.

 • Initiatief van Mirjam Baert (Vrij CLB Waas en Dender)
Mirjam lanceerde "De Waas en Dender Corona Challenge!" Een ware battle tussen de verschillende vestigingen. Haar collega's kunnen punten verdienen door foto's te posten van zichzelf op hun huidige werkplaats. Er vallen bonuspunten te rapen wanneer ze erin slagen samen met een collega  op de foto te staan (+1 punt), of wanneer er een coördinator of een diensthoofd mee op de foto staat (+5punten), of wanneer "Johan de big boss himself" mee op de foto staat (+10 punten). De wedstrijd  wordt (mogelijks tijdelijk) afgesloten op vrijdag 3 april om 16u. Er worden prijzen uitgereikt voor: 1) de vestiging met de meeste punten, 2) de vestiging met de meest originele foto's. Dat de beste moge winnen!!! We wensen alle collega's uit Vrij CLB Waas en Dender veel succes en veel plezier met deze fantastische uitdaging.

 • Initiatieven van verschillende collega's van Kathleen Dequinnemaere (Vrij CLB Regio Deinze)
In Vrij CLB Regio Deinze werden verschillende acties op poten gezet:
 • Een "selfie"-actie: iedereen stuurde een selfie door van zijn thuiswerkplek naar één collega en die maakte er een collage van 
 • Een "jarigen"-actie: de verantwoordelijke van "de jarigen" liet alle collega's weten wie jarig is in de maand maart/april met de suggestie om verjaardagswensen door te sturen
 • Een "bewegings"-actie: een collega stelde er "The CLB Corona Stay Fit Challenge" voor. Sindsdien oefenen alle collega's op regelmatige basis de "chachaslide" in. Na de lockdown-light gaan ze in het bewegingsmoment, dat bij hen steeds doorgaat op woensdagvoormiddag om 10u, de chachaslide samen dansen om te vieren dat ze weer samen kunnen zijn en die nare coronatijd achter hen ligt! 
Laat jullie maar eens lekker gaan met deze 'CLB Corona Stay Fit Challenge' en doe mee met Vrij CLB Regio Deinze!
 
 •  Initiatief van Elien Geens (Vrij CLB Netwerk)
Deze chachaslide deed Elien terugdenken aan haar eigen chirotijd. Zij hadden er namelijk hun eigen versie van. Kijk maar! Hier zie je haar in actie met haar zus! De collega's uit Vrij CLB Netwerk Schaarbeek gaan de uitdaging aan en zullen, net zoals in Vrij CLB Regio Deinze, zich thuis klaarstomen om samen deze chachaslide te dansen in betere tijden.
 


Ter inspiratie bezorgt Elien ons, met een knipoogje, ook nog een heftige plankversie van de chahaslide. 
 • Initiatief van Els Erlinge (Vrij CLB Limburg, afdeling Maaseik)
Naast de wekelijkse spreuk, de talrijke whatsappberichtjes, wordt er dagelijks tijd gemaakt voor een "online koffiemoment" om bij te praten. Lekker gezellig!!! Het geluk zit em in de kleine dingen...

 • Initiatief van Nancy Bouwens (Vrij CLB Gent)
Nancy bezorgde haar collega's deze  gratis brochure rond ergonomie thuis en kreeg er veel positieve reacties op.

 • Initiatief van de collega's van Lieve Simons (Vrij CLB Limburg, afdeling Bree) 
Alle collega's richtten samen een whatsappgroepje op. Ze hebben dagelijks contact en fleuren elkaars dag op met leuke spreukjes en filmpjes met een flinke dosis humor!

 • Initiatief van de collega's van Cheyenne Lambrechts (Vrij CLB Voor- en Noorderkempen, Essen)
In Essen heeft men een weekoverzicht gemaakt van hoe iedereen thuis aan het werken is. Hierin zaten leuke foto’s en filmpjes die iedereen doorstuurde, pauzemomenten, frustratiemomenten, … Men deed er via videochat een zumba-sessie en een "after work drink". Tot slot deden ze er een challenge van 10 dagen om de dode momenten wat te breken. Dit waren de uitdagingen:
 1. Maak een tableau vivant
 2. Maak een leuk Tiktok filmpje
 3. Bouw een zo hoog mogelijke toren waarin minstens drie rollen wc-papier in terug te vinden zijn
 4. Neem een foto van je beste yoga pose
 5. Bouw je eigen quarantainefeestje
 6. Dresseer je bord op een manier waar Sergio Herman jaloers op zou zijn
 7. Maak een trick shot filmpje
 8. Haal je beste kunstskills boven en teken/ schilder een foto van de opdrachtgever na
 9. Laat zien dat je helemaal over the top into Pasen zijn
 10. Verkleed je als een bekend persoon of doe er eentje na  
 • Initiatief van de collega's van Nele Lavens (Vrij CLB Groeninge)

In Vrij CLB Groeninge wordt volop ingezet op het welzijn. Er is een groepschat georganiseerd en elke morgen worden ze er verwelkomd met een leuk liedje door een collega. Bekijk deze link 

 • Initiatieven Vrij CLB Wetteren

Els Cornelis vertelt:

"De voorbije weken vonden er in VCLB Wetteren wel wat dingen plaats (sommige vanuit beleid, andere vanuit personeel) die de personeelsleden een ‘goed gevoel’ moesten bezorgen.
Allereerst was er het initiatief van een collega om van alle personeelsleden een ‘feel good’ liedje te vragen.  Deze zijn verzameld in een Spotify lijst, die verbondenheid tussen de collega’s creeërde, ook al werd er meer vanuit ieder haar ‘kot’ gewerkt.

De stuurgroep bezorgde aan elk personeelslid een fleece dekentje met logo van anderhalve meter en naam van ons CLB, om als men dan toch eens naar het centrum kwam, de kou geen excuus te laten zijn om niet te zorgen voor ventilatie door middel van een open raam.  Daarbij kreeg elk personeelslid een kaartje met het opschrift ‘blij dat JIJ in ons TEAM zit’.

Tot slot nog een actie naar de lokale gemeenschap in Wetteren, in gang gestoken door een collega.  Het rustoord van Wetteren is zwaar getroffen door corona en er werd een oproep gedaan wie als vrijwilliger een steentje bij kon dragen.  Die kon door mee in te staan in het rustoord zelf, maar ook door kaartjes/tekeningen te voorzien voor de bewoners.  Vanuit ons CLB kwam spontaan het idee om bladen te maken met de vlam van De Warmste Week, met vermelding van ons logo en deze vlam dan te versieren. Kinderen, partners, iedereen kon hieraan meehelpen. Alle kunstwerken worden verzameld en op 7 december worden deze overhandigd aan het rustoord.
Zo wordt ons CLB bekend tussen de Wetteraars en betekenen we ook iets voor diegenen die nu door de crisis zwaar getroffen zijn."

 •  Initiatief Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen

Halloween ging er niet onopgemerkt voorbij. Kijk maar naar dit filmpje (opgelet, niet voor gevoelige kijkers)

 • Initiatief Vrij CLB Antwerpen Middengebied 2

Marleen De Groof vertelt:

Het feestcomité van Vrij CLB 2 Antwerpen Middengebied organiseert jaarlijks een actie voor Rode Neuzen. Dit jaar door de verkoop van snoepzakjes en dat bracht maar liefst 540 euro op!! Met dank aan alle collega's voor de massale bestelling en dit jaar extra veel dank aan onze directeur die ervoor gezorgd heeft dat het CLB de snoepjes kon sponsoren zodat we de volledige opbrengst aan Rode Neuzen konden schenken.